Wetterschakt AB | Din samarbetspartner vid deponi och markarbeten.
20631
home,page,page-id-20631,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

Företagspresentation

Wetterschakt AB är idag ett väletablerat företag inom deponi- och markarbeten. Med flerårig erfarenhet av installation av geomembran i krävande miljöer.

Bolaget har sitt ursprung som Sveriges marknadsledande aktör på golfbaneentreprenader med över 60 ny- och ombyggnationer på sitt CV.

Deponi- likt golfanläggningar ställer höga krav på anpassning efter befintliga förhållanden och en hög yrkesskicklighet och noggrannhet hos utförandepersonal.

Wetterschakt AB har sitt säte i Jönköping och är systerbolag till rivningsentreprenören Normans AB och maskinföretaget JRent AB. Bolaget är verksam nationellt från norr till söder.

Wetterschakt arbetar enligt ISO 9001:2008, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Effektivitet

Med rätt resursanvändning når vi våra gemensamma mål. På Wetterschakt strävar vi inte bara efter att göra rätt saker utan gör att dem även på rätt sätt. Vi eftersträvar alltid att samarbeta med lokala leverantörer så långt det går. Då detta minimerar frakter och kostnader samt ökar samarbetet lokalt.

Kommunikation

Wetterschakt är din pålitliga och tjänstvilliga samarbetspartner. Vi genomsyras av viljan till god dialog med beställare, projektörer och andra aktörer. Internt arbetar vi med korta beslutsvägar och god återkoppling.

Kvalité

Vi eftersträvar alltid att levererar en färdig produkt rätt kvalitet inom utsatt tid. Vi utbildar oss kontinuerligt för att nå våra gemensamma mål och ta till oss de senaste rönen och nya idéer inom branschen.

Deponi

Wetterschakt har flerårig erfarenhet att utföra nyanläggning av deponier, sluttäckning av gamla och lakvattenanläggningar. Både som utförande- och totalentreprenör.

Sanering

Wetterschakt utför olika typer av marksaneringar. Både på torra land som i vattennära miljö.

Markentreprenad

Wetterschakt flerårig erfarenhet av byggnation av golfanläggningar, markterrasseringar, nybyggnation av gatu- och Va-anläggningar.

bild1 sida 1

Är du intresserad av att veta mer om våra referensobjekt?